jazyk:
English Deutsch

vyhľadávanie

Dodávame široký sortiment elektrotechnických prístrojov a zariadení.

- pripojovacie, istiace a rozvodné skrine ....

- elektromerové skrine a bytové rozvodnice ....

- ističe, stykače, relé ....

- prúdové chrániče, prepäťové ochrany ....

- široký sortiment modulárnych prístrojov pre priemysel a bytovú výstavbu ....

- RF bezdrátové spínače a ovládače ...