jazyk:
English Deutsch

vyhľadávanie

Okrem svietidiel a káblov nájdete samozrejme v našej ponuke aj iný elektroinštalačný materiál potrebný pre komplexné vyriešenie elektrických rozvodov na stavbách akéhokoľvek druhu.

- Inštalačné krabice, trubky, lišty, upevňovací a kotviaci materiál
- Domové spínače, zásuvky, objímky ....
- Ističe, stykače, poistky, relé  a rôzne modulárne prístroje
- Rozvodnice, rozvodky, 
- Sádra 
- Domové zvončeky a domáce telefóny 
- Ventilátory a príslušenstvo
- Elektromerové, prípojné skrine a rozvádzače
- Transformátory
- Priemyselné spínače
- Káblový kotviaci a upevňovací materiál - káblové rošty, žľaby, kotvy a príchytky
- Elektroinštalačné trubky a chráničky ( flexibilné aj pevné, na báze plastických hmôt aj kovové )
- Elektrické vykurovacie konventory
- Termostaty, snímače, rôzne senzory a regulátory  
- Upevňovací materiál
- Priemyselné zásuvky a vidlice
- Stavebné pripojovacie rozvádzače
 
- HROMOZVODY a kompletný hromozvodový materiál - FeZn guľatina, pásovina, svorky, tyče, držiaky a príchytky
- Elektrotechnická výstražná fólia