jazyk:
English Deutsch

vyhľadávanie

Okrem svietidiel a káblov nájdete samozrejme v našej ponuke aj iný elektroinštalačný materiál potrebný pre komplexné vyriešenie elektrických rozvodov na stavbách akéhokoľvek druhu.

- Krabice
- Trubky
- Lišty
- Hmoždinky
- Domové spínače
- Zásuvky
- Ističe
- Poistky
- Rôzne modulárne prístroje
- Rozvodnice
- Rozvádzače
- Transformátory
- Priemyselné spínače
- Objímky
- Stykače
- Relé
- Káblové rošty
- Ohrievacie konvertory
- Upevňovací materiál