jazyk:
English Deutsch

vyhľadávanie

Ponúkame široký sortiment svietidiel pre rôzne oblasti použitia. 

SVIETIDLÁ INTERIÉROVÉ
- pre osvetľovanie domov, bytov a podobných priestorov
- pre osvetlenie pracovných kancelárskych a výrobných priestorov 
- svietidlá pre technické priestory
- svietidlá s vyšším krytím a iné špecifické interiérové svietidlá
- svietidlá pre obchodné prevázky
. svietidlá pre školy, škôlky, hotely, nemocnice, lekárske ambulancie, a  pod.
 
SVIETIDLÁ EXTERIÉROVÉ
- vonkajšie plochy a nádvoria
- záhrady, parky, architektúra 
- vonkajšia iluminácia objektov
- vonkajšie športoviská a športové ihriská

SVIETIDLÁ PRIEMYSELNÉ
- výrobné prevádzky a ostatné technické priestory
- výrobné fabriky
- veľké nákupné a kongresové centrá
- športové haly , telocvične 
- hokejové a futbalové štadióny

SVIETIDLÁ PRE CESTY, ULICE a VEREJNÉ OSVETLENIE
- osvetlenie častí mestskej zástavby
- parky, chodníky, pešie zóny
- cesty a ulice
- areály firiem a výrobných podnikov
- parkoviská
- ostatné verejné priestranstvá

SVIETIDLÁ ŠPECIÁLNE
- zdravotníctvo
- školstvo
- športoviská a športové haly
- potravinársky priemysel 
- ochrana pred šírením vírusov a dezinfekcia ( ničenia baktérií a vírusov )
- dezinfekcia zdravotníckych zariadení a zariadení s hromadným pohybom osôb
- núdzové osvetlenie 
 
SYSTÉMY PRE RIADENIE A SPRÁVU OSVETLENIA
- riadenie osvetlenia
- inteligentné svetelné sústavy
- vzdialená správa 
- SMART technológie