jazyk:
English Deutsch

vyhľadávanie

Produktoví manageri spoločnosti ALFEX disponujú dostatočnými technickými informáciami o dodávaných produktoch a katalógmi najvýznamnejších výrobcov elektroinštalačného materiálu a svietidel. Zákazníkom ALFEX poskytujú odbornú technickú podporu a poradenstvo v rozsahu sortimentu, ktorý spoločnosť ALFEX a. s. odbytuje.