O Spoločnosti

Spoločnosť a značka ALFEX bola založená začiatkom roka 1991.

ALFEX

sa postupne vyprofiloval ako významný veľkoobchodný predajca elektroinštalačných materiálov a svietidiel.
Za 30 rokov činnosti si spoločnosť vybudovala dobré a veľmi silné dodávateľsko-odberateľské vzťahy so stovkami obchodných partnerov.
V spoločnosti  za toto  obdobie odborne vyrástli desiatky elektrotechnických odborníkov a špecialistov pre rôzne oblasti v rámci elektro-montážnych činností.

25-rokov